divider tinta

Una dintre cele mai populare specii cinegetice de pe teritoriul României. 

Mamifer sălbatic omnivor, în general nocturn, care în România populează pădurile, începând cu Delta și Lunca Dunării, până în desișurile Carpaților. Sezonul de vânătoare de mistreți este 1 iulie – 31 ianuarie, când se pot vâna atât mistreți masculi, cât și femele. Totuși, legea vânătorii (149/2015), promulgată în iunie, arată că se pot vâna mistreţi masculi tot anul.

divider rata

Căpriorul reprezintă o specie mult mai comună, întâlnită din pădurile de munte, până în Delta și Lunca Dunării, cu o densitate sporită în zona de dealuri, de coline și de câmpie. Masculul se numește căprior sau țap roșu, femela căprioară sau capră roșie, iar puiul ied și, respectiv, iada. Țapii tineri, cu coarnele sub formă de sulițe, se mai numesc sulițari sau țepușari, iar cei cu două terminații furcari. Țapul tânăr se mai numește și tapuc.

divider cerb

Iepurele este cel mai frecvent vânat, prezent pe întreg teritoriul țării, cu o densitate maximă în zona de câmpie. Unul dintre cele mai populare specii de vânat, se poate vâna la goană, în câmp și la pădure, la sărite sau cu câinele de aret.

divider arme

Vulpea este un mamifer omnivor, de dimensiune mică spre medie, încadrat sistematic în familia Canidae, alături de lup, câine, șacal, enot. Deși de obicei vulpea e considerată – automat – a fi roșcată, de fapt coloritul ei prezintă o mare varietate (de la roșcat aprins până la alb și cenușiu).

Vânătoarea la vulpi, folosind chemătoarea, este una dintre cele mai armonioase vânători ale sezonului rece.

divider cerb

Fazanul, sau „Fazanul de vânătoare” este o pasăre care a fost adusă în România de om deja din timpul romanilor. În prezent se cunosc ca 30 de rase, toate fiind păsări active ziua, trăind pe câmpuri cu terenuri cultivate, unde consumă de obicei o hrană de natură vegetală, iar noaptea se retrag în pădure dormind în arbori.

divider rata

Potârnichea este o pasăre sedentară din familia fazianidelor răspândită în terenurile agricole din câmpie și de pe coline în Europa și Asia, cu o talie de 30 cm, de culoare cafeniu-deschis, cu gâtul și gușa cenușii, abdomenul alburiu, și o pată brună-ruginie în formă de potcoavă pe piept. Cuibul și-l face pe pământ, ascuns în iarbă sau sub tufișuri. În România se găsește în regiunile joase, în câmpie, culturi de cereale, mai rar în golurile alpine ale Carpaților.

divider cerb

Masculul trăiește izolat, căutând femela doar în perioada de împerechere (iulie-august) și părăsind-o imediat după împerechere. Doar mama poate fi văzută, de primăvara până toamna, cu puii după ea.

Viezurele petrece cea mai mare parte din iarnă într-o stare de somnolență, la fel ca ursul. De regulă, dormitează de pe la sfârșitul lui noiembrie și până pe la începutul lunii martie.

divider arme

Fondul nostru de vanatoar dispune de 3 specii de cioara: Cioara Grivă; Cioara Grivă Sudică; Cioara de Semănătoare.

Că și celelalte păsări din această familie, ciorile consumă hrană de natură vegetală și animală, de la viermi, melci, insecte, larve, mamifere mici, de exemplu rozătoare, sau ocazional păsărele sau ouăle acestora, cadavre, fructe, diferite semințe vegetale că și cele de pe semănătură pe care le scot cu ciocul din pământ.

divider tinta

Gaița este cunoscută pentru capacitatea sa de a imita sunetele altor păsări și animale, astfel că ea rareori poate fi recunoscută după cântecul său. Gaița albastră (Garrulus Glandarius) este o specie de păsări care populează o mare parte din vestul Europei, nord-vestul Africii și o parte din Asia până în Japonia.

A fost una din multele specii de păsări descrise de Linnaeus în secolul 18. Populează în special pădurile și locurile împădurite cu stejari.